Judo Teknikler / Ashi-waza

Page | 1 |

O-soto-guruma.jpg
 
Sasae-tsurikomi-ashi.jpg
 
O-uchi-gari.jpg
 
Okuri-ashi-barai.jpg
 
O-soto-gari.jpg
 
Ko-uchi-gari.jpg
 
Harai-tsurikomi-ashi.jpg
 
Ko-soto-gari.jpg
 
De-ashi-barai.jpg
 
Hiza-guruma.jpg
 

Shibumi Dojo Judo                      info@shibumidojo.com