Judo Teknikler / Koshi-waza

Page | 1 |

Utsuri-goshi.jpg
 
Uchi-mata.jpg
 
Ushiro-goshi.jpg
 
Uki-goshi.jpg
 
Tsurikomi-goshi.jpg
 
Koshi-guruma.jpg
 
Hane-goshi.jpg
 
O-goshi.jpg
 
Harai-goshi.jpg
 

Shibumi Dojo Judo                                                                  info@shibumidojo.com